Årsberetning - Adoptionsnævnet

2019 Årsberetning - Adoptionsnævnet Adoption

Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2017 Adoption Årsberetning - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2016 - tilsyn med de formidlende organisationer

2014 Årsberetning - Adoptionsnævnet

Adoptionsnævnets årsberetning 2012

Sidst opdateret 29.09.2014