Om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Vores opgaver

Ankestyrelsen afgør klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Kontakt os

Selvom Ankestyrelsen har afdelinger både i Aalborg og København, har vi det samme telefonnummer og den samme mail.

Juridisk hotline

Ankestyrelsens juridiske hotline er et tilbud om juridisk vejledning til kommuner. Sagsbehandlere skal bruge en særlig formular.

Blanketter

Kontaktformularer, ankeskema og blanketter.

Organisation

Se Ankestyrelsens organisationsdiagram og download det som pdf. Du finder også artikler om Ankestyrelsen fra vores nyhedsbrev.

Ankestyrelsen som arbejdsplads

Se ledige stillinger, tilmeld dig jobagenten og læs om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Nøgletal, årsrapporter og kontrakter

Her finder du nøgletal, årsberetninger, resultatkontrakter.

Om hjemmesiden

Hjemmesiden henvender sig til alle med interesse i vores områder. Der er også sider målrettet borgere med en sag hos os.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de forskellige områder.

Artikler om Ankestyrelsen

Artikler om styrelsen generelt fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Strategi

Ankestyrelsens strategi 2018 - 2022.
Sidst opdateret 29.08.2018