Beskæftigelse

Klagesager om beskæftigelse kan for eksempel være sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller fleksjob.

Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Hvad handler din klage om?

Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på beskæftigelsesområdet.

Artikler om Beskæftigelse

Artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om beskæftigelse.
Sidst opdateret 13.11.2018