Arbejdsskader

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om fx anerkendelse af ulykker og erhvervssygdomme som arbejdsskader, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

For borgere

Vi behandler klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser om arbejdsskader.

Lovens område

Din skade kan kun anerkendes som arbejdsskade, hvis du og skaden er omfattet af arbejdsskadeloven.

Anmeldelse

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal anmeldes inden 1 år. Du risikerer at miste retten til erstatning, hvis din skade anmeldes for sent.

Anerkendelse

For at en arbejdsskade kan anerkendes efter arbejdsskadeloven skal ulykken eller erhvervssygdommen være en følge af dit arbejde eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Ydelser

Når der er en anerkendt arbejdsskade, kan du eller dine efterladte få forskellige ydelser.

Genoptagelse

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genoptage din sag efter arbejdsskadeloven eller på ulovbestemt grundlag.

Andre emner

Vi behandler klagesager om arbejdsskader i Grønland og på Færøerne, vaccinationsskader og tjenesteskader. Vi behandler også klagesager om erstatning til besættelsestidens ofre.

Artikler om Arbejdsskade

Artikler om arbejdsskade fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Sidst opdateret 04.06.2018