Social

Ankestyrelsen behandler klager om for eksempel ydelser til handicappede, ældre eller enlige. Der kan være tale om boligstøtte, merudgifter til handicappede eller støtte til bil.

Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Hvad handler din klage om?

Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på socialområdet.

Artikler om Social

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.