Gå til indhold

Udsatte børn vælger ofte at tage en tryghedsperson med til svære møder med kommunen

Det kan være en svært for et barn eller ung at gå alene til møde med en kommunal sagsbehandler og fortælle om eksempelvis forældrenes omsorgssvigt , vold eller misbrug. Derfor blev det pr. 1. juli 2007 en ret for udsatte børn og unge at medbringe en bisidder til blandt andet svære møder med sagsbehandlere. 

En undersøgelse gennemført af Ankestyrelsen viser, at børn og unge ofte medbringer en bisidder i rollen som en velkendt tryghedsperson, når de skal tale med en sagsbehandler om deres sag.

Undersøgelsen viser også, at kommunernes vejledning om retten til bisidder afhænger af sagernes karakter. Flere kommuner nævner, at deres vejledning af konfliktens omfang, barnets alder, modenhed samt grad af udsathed. 

Behov for præcisering af bisidderens rolle og kompetencer

Mange kommuner opfatter ikke børnenes tryghedspersoner som egentlige bisiddere og inddrager dem derfor ikke altid i sagsprocessen i det omfang, som loven tillader. 

Ankestyrelsen peger i undersøgelsen på, at der er behov for præcisering af bisidderens rolle og kompetencer. Der mangler i mange kommuner en entydig forståelse af, hvornår en person deltager som egentlig bisidder og hvilken rolle bisidderen må have i et sagsforløb. 

75 kommuner har deltaget

75 kommuner har besvaret et spørgeskema og fire kommuner er interviewet til undersøgelsen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring