Gå til indhold

Teenagere bliver anbragt hyppigere end mindre børn - Anbringelsesstatistik 2007

I 2007 blev der truffet 3.245 afgørelser i kommunerne om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Hvilket er et fald på 9 procent fra 2006. 87 procent af afgørelserne blev truffet som frivillige anbringelser. 

Teenagerne udgør 70 procent af alle nye anbringelser af børn og unge. 

Ankestyrelsens tal viser, at:

  • 10 procent er små børn op til 3 år 
  • 20 procent er børn mellem 4 og 11 år 
  • 70 procent er unge mellem 12 og 17 år 

Over halvdelen af teenageanbringelserne sker efter henvendelse fra forældrene, mens 30 procent sker, fordi barnet/ den unge selv henvender sig til kommunen.

Stabilitet i anbringelserne

Ved udgange af 2007 var 14.960 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Heraf 12.300 børn og unge under 18 år, det vil sige samme niveau som i 2006. 

Hvor der i 2006 blev anbragt 10 børn og unge om dagen, bliver der nu anbragt knap 9 børn og unge om dagen. 

I sammenhæng med faldet i antallet af afgørelser om anbringelse uden for hjemmet indikerer statistikken, at anbringelserne i 2007 varede lidt længere, og at der var færre sammenbrud. 

Det viser Børn og unge anbragt uden for hjemmet, årsstatistik 2007, som Ankestyrelsen har udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommunerne. 

Kombiner selv oplysningerne

En del af oplysningerne i årsstatistikken vil være at finde på Tal fra Ankestyrelsen.

Her kan oplysningerne kombineres efter eget valg - f.eks. fordeles på

  • kommuner
  • køn
  • alder
  • frivillige og tvangsanbringelser

Tal fra Ankestyrelsen bliver løbende opdateret med nye tabeller og kvartalstal.

Link til Tal fra ankestyrelsen


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring