Gå til indhold

Syv pct. færre på førtidspension

Ankestyrelsens Årsstatistik over førtidspensioner 2005 viser, at i 2005 blev der tilkendt 14.700 førtidspensioner, hvilket er 7 pct. færre end året før.

Faldet skal ses i sammenhæng med en mere omfattende arbejdsmarkedsrettet indsats, hvor flere er kommet i fleksjob og flere af de nye førtidspensionister har været i en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning.

Flere nye førtidspensionister med psykiske lidelser

I 2005 havde 41 pct. af alle nye førtidspensionister en psykisk lidelse.

I løbet af de seneste syv år er den årlige tilkendelse af førtidspension til personer med en psykisk lidelse fordoblet fra godt 3.000 personer til godt 6.000 personer. Uden denne stigning ville antallet af nye førtidspensionister have været mindre end 12.000 personer i 2005.

Alle former for psykiske lidelser har været i vækst, men det er især "nervøse og stressrelaterede tilstande", der er steget.

Den årlige tilkendelse af førtidspension til personer med bevægeapparatsygdomme, hjerte- og kar sygdomme er også steget, hvorimod sygdomme i nervesystem og sanseorganer, kræft, ulykkestilfælde og social indikation er faldet.

Læs statistikken

Statistikken kan downloades i pdf-format nederst på denne side.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring