Gå til indhold

Støtte til køb af bil mv. (§ 99): Årsstatistik 2004

Antallet af afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens § 99 er steget fra 5.387 i 2003 til 5.435 i 2004, svarende til en stigning på omkring 1 procent.

Ankestyrelsen udgiver hvert år den kommenterede statistik Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 99): Årsstatistik, der belyser forskellige aspekter af årets afgørelseri sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens § 99.

Statistikken er er inddelt i fire kapitler omhandlende:

  • Kapitel 1: Hovedtendenser 
  • Kapitel 2: Den gældende lovgivning på området 
  • Kapitel 3: Den anvendte statistiske metode til behandling af data 
  • Kapitel 4: En detaljeret analyse af data vedrørende afgørelser om bilstøtte mv. efter servicelovens § 99

Oplysningerne er indsamlet løbende ved hjælp af skemabaserede indberetninger fra amterne og de sociale nævn.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring