Gå til indhold

Psykiske lidelser er årsag til 22 nye førtidspensionister hver dag

Ankestyrelsens Årsstatistik over førtidspensioner 2008 viser, at der i 2008 blev tildelt 16.638 førtidspensioner. 

48 pct. blev tildelt på baggrund af en psykisk lidelse svarende til 7.985 personer. Det betyder, at hver dag året rundt bliver 22 personer førtidspensionister som følge af en psykisk lidelse.

Posttraumatisk stress er årsag til mange førtidspensionister med ikke-vestlig baggrund

Ud af det samlede antal nye førtidspensionister i 2008 havde 18 procent en ikke vestlig baggrund. Ankestyrelsens tal viser, at 70 procent havde et sygdomsforløb præget af psykiske lidelser bag sig. Halvdelen af dem har fået stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion.

Flere får førtidspension

Ankestyrelsens tal viser, at det samlede antal nye førtidspensioner steg i 2008 med 38 pct. i forhold til 2007.

Den store stigning kan skyldes et efterslæb af sager fra 2007, hvor kommunerne, som følge af kommunalreformen ikke fik afgjort så mange sager.

Hver fjerde lever sammen med en førtidspensionist eller kontanthjælpsmodtager

Halvdelen af alle nye førtidspensionister er gift eller samlevende.

  • Hver fjerde bor sammen med en partner, som får kontanthjælp eller førtidspension 
  • Halvdelen bor sammen med en lønmodtager 
  • Resten bor sammen med personer med en anden form for indtægt

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring