Gå til indhold

Praksisundersøgelse om ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år

Ankestyrelsen har undersøgt 139 sager om ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år. Sagerne er vurderet af jurister i Ankestyrelsen, som til dagligt behandler ankesager om børn og unge. 

Sagerne har mangler, men kommunerne er tæt på målet

93 procent af sagerne opfylder ikke alle krav i loven, men hovedparten af disse mangler imidlertid kun én betingelse for at loven er fulgt helt korrekt. Den manglende betingelse er ofte, at afgørelsen ikke er truffet i tide. Det vil sige et halvt år før den unge fylder 18 år, som loven foreskriver. I en del sager er der ikke truffet en egentlig afgørelse for den unges start på voksenlivet. 

30 procent af sagerne indeholder flere mangler.

Start sagsbehandlingen tidligere


Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne påbegynder sagsbehandlingsforløbet langt tidligere, end det nu er tilfældet.

Kommunerne opfordres til at indarbejde sagsbehandlingsrutiner, som sikrer, at den unge inddrages, at handleplanen revideres og at afgørelsen træffes ved det 17½ år. Det vil give den unge vished om sin situation og mulighed for at forberede sig i god tid inden det fyldte 18. år. Samtidig styrkes den unges retssikkerhed.

De deltagende kommuner:

 • Gladsaxe 
 • Albertslund 
 • Rødovre
 • Ishøj 
 • Hillerød 
 • Rudersdal
 • Greve
 • Næstved 
 • Bornholm 
 • Kerteminde 
 • Tønder
 • Vejle
 • Lemvig
 • Randers
 • Ringkøbing-Skjern
 • Rebild
 • Jammerbugt

Regelgrundlag

I henhold til servicelovens § 68 stk. 5 skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens § 76. 

Kommunalbestyrelsen skal samtidig i samarbejde med den unge revidere handleplanen og herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring