Gå til indhold

Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge

En stikprøveundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at der er fejl i 2 ud af 3 sager blandt 143 anbringelsessager fra 11 kommuner. Fejlene vedrører overholdelse af lovpligtige skridt i sagsbehandlingen. Ankestyrelsen understreger, at der ikke er tale om, at børnene ikke skulle være anbragt. 

Sagerne er vurderet af jurister i Ankestyrelsens børnekontor, som til dagligt behandler ankesager om anbragte børn og unge. 

Fokus på undersøgelse af barnet og handleplaner

Ankestyrelsens praksisundersøgelse fokuserer primært på, om kommunerne foretager de lovpligtige undersøgelser af børnenes samlede situation. 

Desuden har Ankestyrelsen undersøgt, om kommunen på baggrund af undersøgelsen, udarbejder den ligeledes lovpligtige handleplan for anbringelsen. 

Ankestyrelsen anbefaler mere systematik i kommunerne

Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne bliver bedre til at dokumentere skridt i sagsbehandlingen. Det giver barnet og forældrene sikkerhed for, at der er helhed og gennemsigtighed og deres retssikkerhed er tilgodeset. 

Desuden vil mere systematik lette overdragelse af en sag ved for eksempel sagsbehandlerskift. 

De 11 deltagende kommuner

De deltagende 11 kommuner er udvalgt tilfældigt: 

 • Brønderslev-Dronninglund
 • Haderslev
 • Hvidovre
 • Høje-Taastrup
 • København
 • Køge
 • Lolland
 • Middelfart
 • Skanderborg
 • Sønderborg
 • Århus

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring