Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 marts 2008

I dette nummer kan du blandt andet læse artikler om:

300-timers reglen:

Vi har fortolket reglens anvendelse og udsendt en Principafgørelse. Vi har undersøgt reglens effekt på baggrund af kommunernes hidtidige administration af reglen.

Bliv opdateret på den sociale lovgivning:

Læs om seks nye praksisundersøgelser

2007 i Ankestyrelsen:

Læs tal om Ankestyrelsen udvikling i 2007

Se hele indholdsfortegnelse til Nyt fra Ankestyrelsen

  • Ankestyrelsen i tal 2007
  • 300-timers reglen - Læs Principafgørelse A-1-08
  • 300-timers reglen rammer kvinder i storbyerne
  • Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge
  • Praksisundersøgelse om behovsbestemt tillæg til "svage unge" efter aktivlovens § 25, stk. 3
  • Praksisundersøgelse om tilbagebetaling af løbende ydelser efter aktivlovens §§ 91 og 93
  • Praksisundersøgelse om enkeltudgifter
  • Praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension
  • Praksisundersøgelse om merudgiftsydelse

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring