Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 marts 2009

I dette nummer kan du blandt andet læse artikler om:

9 undersøgelser, der kommer godt rundt om den sociale lovgivning

Nyt fra Ankestyrelsen bringer resultaterne af 9 praksisundersøgelser. Praksisundersøgelser er stikprøver af den kommunale sagsbehandling på velfærds- og beskæftigelsesområdet.

3 Principafgørelser om kontanthjælp og engangshjælp

Afgørelserne belyser den vurdering, kommunen skal foretage af en ansøgers behov for hjælp set i lyset af, at kontanthjælp er bagudbetalt, og at der kun kan udbetales hjælp, hvis ansøger står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Fra Ankestyrelsens egen verden

Digitalisering af arbejdsskadesager

Vi sparer 5.000 ark papir dagligt ved at digitalisere sagsbehandlingen på arbejdsskadeområdet. Samtidigt vil sagsbehandlingstiden blive kortere.

Flere møder med interessenter

Ankestyrelsen tog sidste år initiativ til en række møder med arbejdsskadeforsikringsselskaberne. I 2009 vil vi også holde møder med andre af vores interessenter. Formålet er udveksling af erfaringer og gensidig orientering.

Se hele indholdsfortegnelsen i Nyt fra Ankestyrelsen

 • Digitalisering af arbejdsskadesager sparer 5.000 ark papir dagligt 
 • Ankestyrelsen i dialog om arbejdsskadesager 
 • Kontanthjælp og engangshjælp - 3 nye Principafgørelser 
 • Praksisundersøgelse om engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik 
 • Praksisundersøgelse om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik 
 • Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse 
 • Praksisundersøgelse om afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i lov om sygedagpenge 
 • Praksisundersøgelse om ledsagere for voksne efter servicelovens § 97 
 • Praksisundersøgelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 
 • Praksisundersøgelse om flytning uden informeret samtykke efter servicelovens § 129, og visitation til § 108 institutioner 
 • Praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager 
 • Praksisundersøgelse om efterregulering af boligstøtte 
 • Tendenser i afgørelser om boligstøtte

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring