Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Tidligere statsforvaltninger - Sjælland - praksisundersøgelse.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 04/08 2014

Sidst opdateret 04/08 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring