Gå til indhold

Håndbog om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Kommunerne skal tilbyde alle ældre, der er fyldt 75 år mindst to forebyggende hjemmebesøg om året, medmindre de ældre allerede får både personlig og praktisk hjælp fra kommunen.

Til inspiration for kommunerne har Ankestyrelsen på vegne af Social- og Integrationsministeriet udgivet en håndbog, som skal medvirke til at udvikle og forbedre kvaliteten af hjemmebesøgene.

Samtaler om sundhed, ensomhed og kulturelle forskelle

Håndbogen om forebyggende hjemmebesøg til ældre handler blandt andet om den indledende kontakt og samtaler med de ældre.

Håndbogen behandler også emner som sundhed, ensomhed og ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring