Forældremyndighed Konfliktmægling i statsamterne. Rapport

Formålet med denne evaluering er at vurdere, om konfliktmægling er en hensigtsmæssig metode til løsning af problemerne mellem forældrene. Vi har bl.a. samlet evalueringens resultater inden for følgende områder: Motivation, mæglingsmødet, mæglernes rolle, aftalerne og effekterne.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 07/03 2014

Sidst opdateret 07/03 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring