Forældremyndighed Familieretlig strukturreform1

Én fælles indgang til opløsning af ægteskab og afklaring af uenighed om forældremyndighed. Redegørelse

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 07/03 2014

Sidst opdateret 07/03 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring