Forældremyndighed Evaluering af tværfaglige møder. Rapport.

Rambøll Management Consulting har tilrettelagt et evalueringsdesign, som belyser følgende perspektiver: Hvorvidt forsøget med tværfaglige samværsmøder i højkonfliktsager i statsforvaltningerne bidrager til forventede resultater og effekter i forhold til forældrene og barnet? Hvorvidt de tværfaglige samværsmøder i højkonfliktsager er virkningsfyldte sammenlignet med andre tilbud i statsforvaltningen? Hvilken betydning den anvendte metode har for resultaterne og effekterne?

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 07/03 2014

Sidst opdateret 07/03 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring