Gå til indhold

Flest arbejdsskadesager fra mænd i fremstillingsindustrien

Ankestyrelsen behandlede i 2006 14.621 klager over afgørelser om arbejdsskader afgjort i Arbejdsskadestyrelsen.

En gennemgang fordelt på branche og køn viser, at den største andel af mænd, som ankede, havde været udsat for en arbejdsskade i fremstillingsindustrien. For kvindernes vedkommende var de fleste skader opstået i sundheds- og velfærdsinstitutioner.

Første statistik om klager

Det er første gang Ankestyrelsen udgiver en statistik over sin behandling af klagesager på arbejdsskadeområdet. Statistikken stiller blandt andet skarpt på antallet af afgjorte ankede arbejdsskadesager fordelt på brancher, art, hvem der klager og hvad der klages over.

Tallene vil være tilgængelige for alle, da de snart bliver en del af Ankestyrelsens dataportal.

Sagsbehandlingstiden falder

Som et resultat af en stigende sagsbehandlingstid, har Ankestyrelsen siden 2006 visiteret indkomne sager i forhold til kompleksitet inden de sendes videre til sagsbehandlerkontorerne. Resultatet var en nedbringelse af sagsbehandlingstiden fra 6,4 måneder i 2005 til 5,7 måneder i 2006 for alle afsluttede arbejdsskadesager, og dermed 0,7 måneder kortere end året før. Alt imens er antallet af afgørelser steget med 10 pct.

Uenig i hver femte sag

Ankestyrelsen omgjorde 22 pct. af de ankede arbejdsskadesager. I 10 pct. af sagerne blev afgørelsen ændret og i 12 pct. af sagerne blev afgørelsen hjemvist til fornyet behandling og afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen.

Flest afgørelser om erstatning eller godtgørelse omgøres

Klager der vedrørte erstatning eller godtgørelse blev i 2006 omgjort i en tredjedel af sagerne, mens det kun var tilfældet i hver 8. sag om anerkendelse eller anmodning om genoptagelse.

Omgørelsesprocenten var størst for afgørelser om arbejdsulykker, hvor 28 pct. blev omgjort. Sammenlignet blev 12 pct. af afgørelserne om erhvervssygdomme omgjort.

Forstrækninger og sygdomme i bevægeapparatet forårsager flest arbejdsskader

Seks ud af ti ankede afgørelser om arbejdsulykker vedrørte forstrækning med mere. Diagnosen for ankede erhvervssygdomme var tilsvarende i seks ud ti tilfælde sygdomme i bevægeapparatet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring