Gå til indhold

Flere afsluttede sager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at statsforvaltningerne i 2008 fik flere klagesager. I 2008 blev der således afsluttet 27.500 sager, hvilket var 20 procent flere end i 2007. Alene på sygedagpengeområdet steg antallet af sager med 40 procent.

Ved sammenligning med 2007 skal det fremhæves, at statsforvaltningerne dette år afsluttede relativt få sager som følge af kommunalreformen.

Sagsbehandlingstiden steg i 2008 med én uge i gennemsnit

Sagsbehandlingstiden steg i gennemsnit en uge i 2008 til 15,2 uger. Sagsbehandlingstiden var omtrent den samme i beskæftigelsesankenævnene (15,4 uger) og i de sociale nævn (14,9 uger.)

Men ikke alle statsforvaltninger havde lang sagsbehandlingstid. Statsforvaltningerne i Hovedstaden og Syddanmark opfyldte målsætningen om 13 ugers sagsbehandlingstid for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn under ét.

Statsforvaltningerne i Nordjylland og Sjælland var tæt på målsætningen, mens statsforvaltningen Midtjylland havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 26 uger.

27 procent af klagerne blev ændret eller sendt tilbage til kommunen

I 2008 faldt andelen af omgørelser i nævnene med 2 procentpoint til 27 procent. Faldet skyldes færre hjemviste sager til kommunen til fornyet behandling og afgørelse.

I 2008 blev 16 procent af sagerne hjemvist, mens 11 procent af sagerne blev ændret, ofte så klageren fik medhold. Beskæftigelsesankenævnene omgjorde 28 procent af klagerne, og de sociale nævn omgjorde 26 procent af klagerne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring