Gå til indhold

Brugere af botilbud (§ 94): Årsstatistik 2006

Statistikken omhandler brugere på forsorgshjem og herberger (§ 94-boform) opdelt efter bl.a.:

  • alder 
  • køn 
  • statsborgerskab 
  • indtægt 
  • hvor længe de bor på de enkelte institutioner

 
Hver tredje bruger bor der over 4 måneder, viser tallene for 2006

I 2006 boede hver tredje bruger af forsorgshjem og herberg der i 120 døgn eller derover. Den gennemsnitlige opholdsperiode var 99 dage. 6 procent boede der hele året, mens 7 procent var indskrevet i et døgn.

Mange gengangere blandt de 7.000 brugere

I alt var der i 2006 7.083 brugere til 2.611 pladser fordelt på 64 institutioner. Langt hovedparten af pladserne var døgnpladser.

61 procent var indskrevet én gang, og 39 procent var indskrevet mindst to gange i løbet af året.

Flest mænd på overførselsindkomst

Tre fjerdedele af pladserne var optaget af mænd. Mændene var i gennemsnit 43 år og kvinderne 40 år. Hovedparten af brugere var enten på kontanthjælp eller på social pension.

Udskrivning sker som led i en handleplan

I løbet af 2006 blev der foretaget 15.500 ind- og udskrivninger fra forsorgshjem og herberger. Halvdelen af indskrivningerne var brugere, der henvendte sig på eget initiativ.

Lidt over halvdelen af udskrivningerne foregik planlagt i overensstemmelse med enten en handleplan eller efter en klar aftale mellem herberget eller forsorgshjemmet og beboeren om flytning til egen bolig. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring