Brugere af botilbud (§ 94): Årsstatistik 2006

Statistikken omhandler brugere på forsorgshjem og herberger (§ 94-boform) opdelt efter bl.a.:

  • alder 
  • køn 
  • statsborgerskab 
  • indtægt 
  • hvor længe de bor på de enkelte institutioner

 
Hver tredje bruger bor der over 4 måneder, viser tallene for 2006

I 2006 boede hver tredje bruger af forsorgshjem og herberg der i 120 døgn eller derover. Den gennemsnitlige opholdsperiode var 99 dage. 6 procent boede der hele året, mens 7 procent var indskrevet i et døgn.

Mange gengangere blandt de 7.000 brugere

I alt var der i 2006 7.083 brugere til 2.611 pladser fordelt på 64 institutioner. Langt hovedparten af pladserne var døgnpladser.

61 procent var indskrevet én gang, og 39 procent var indskrevet mindst to gange i løbet af året.

Flest mænd på overførselsindkomst

Tre fjerdedele af pladserne var optaget af mænd. Mændene var i gennemsnit 43 år og kvinderne 40 år. Hovedparten af brugere var enten på kontanthjælp eller på social pension.

Udskrivning sker som led i en handleplan

I løbet af 2006 blev der foretaget 15.500 ind- og udskrivninger fra forsorgshjem og herberger. Halvdelen af indskrivningerne var brugere, der henvendte sig på eget initiativ.

Lidt over halvdelen af udskrivningerne foregik planlagt i overensstemmelse med enten en handleplan eller efter en klar aftale mellem herberget eller forsorgshjemmet og beboeren om flytning til egen bolig. 


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring