Gå til indhold

Brugere af botilbud (§ 94): Årsstatistik 2005

Statistikken omhandler brugere på forsorgshjem og herberger (§ 94-boform) opdelt efter bl.a.:

  • alder 
  • køn 
  • statsborgerskab 
  • indtægt 
  • hvor længe de bor på de enkelte institutioner

I løbet af 2005 boede 7.291 personer på en § 94-boform.

I løbet af 2005 blev der foretaget 15.589 indskrivninger og i samme periode i alt 15.661 udskrivninger.

Statistikken indeholder indberetninger fra 66 § 94-boformer med i alt 2.580 pladser.

Formålet

Formålet med statistikken over brugere af botilbud er:

  • at få en bedre viden om de personer, der benytter sevicelovens § 94 om boformer som for eksempel forsorgshjem og herberger
  • at producere en mere præcis statistik over belægning og ressourceudnyttelse på disse boformer.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring