Gå til indhold

Årsrapport 2007

Flere klagesager i 2007

Antallet af indkomne klager om specialundervisning er steget i det forløbne år fra 182 i skoleåret 2005/2006 til 384 klager i kalenderåret 2007. Stigningen kan ses i sammenhæng med, at nævnets kompetence er udvidet, således at antallet af personer med klageadgang ifølge bemærkningerne til lovforslag til lov nr. 108 af 24/2 2005 om ændring af folkeskoleloven fordobles fra ca. 10.000 personer til ca. 20.000 personer.

De afsluttede sager vedrører alene kommunale afgørelser efter folkeskoleloven. Der er i løbet af 2007 indkommet et mindre antal klager over kommunale afgørelser vedrørende lov om specialundervisning af voksne, men disse sager er først afsluttet i 2008.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring