Årsrapport 2005-2006

Færre klager i skoleåret 2005/2006

Antallet af klager er gået ned. Antallet er dalet jævnt de seneste tre skoleår fra 215 klager i 2003-04 og 191 klager i 2004-05 til 165 i skoleåret 2005-06. I skoleåret 2005-06 har klagefrekvensen været på 1,5 % ud af samtlige elever i Danmark, der modtager vidtgående specialundervisning. Faldet i klagerne kan skyldes, at Klagenævnets praksis er blevet mere synlig – bl.a. ved hjælp af K-meddelelser.

I skoleåret 2005-06 fordeler klagerne sig med en overvægt af klager over afslag på henvisning og færre klager over foranstaltninger. De foregående skoleår har fordelingen været omvendt med en overvægt af klager over amternes foranstaltninger. De fleste klager vedrører derfor kommunernes afslag på at henvise elever til vidtgående specialundervisning.


Hent publikationen

Oversigt over klager i skoleåret 2005/2006

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 02/04 2014

Sidst opdateret 02/04 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring