Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 9/2002

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud til fængsel om, at etablere en sikkerhedsorganisation og at udarbejde arbejdspladsvurdering, da nævnet ikke fandt indsatte omfattet af arbejdsmiljølovens almindelige område
  • Sag nr. 2 Afslag på forlængelse af frist for ophævelse af dispensation fra uddannelseskrav til arbejde med isocyanatbaserede gipsbandager
  • Sag nr. 3 Påbud til virksomhed om, at en maskine skulle afskærmes, så manuel kontrol og justering under drift ikke var mulig
  • Sag nr. 4 Afslag på dispensation til en sikkerhedsrepræsentant i en bedriftssundhedstjeneste som følge af manglende hjemmel
  • Sag nr. 5 Påbud om indretning af spise- og kontorarbejdspladser for de ansatte i en børnehave uanset oplysning om, at børnehavens placering var midlertidig
  • Sag nr. 6 Forlængelse af efterkommelsesfrist til kommune efter dokumentation for, at der var indgået en lejekontrakt vedrørende nye lokaler for en børnehave
  • Sag nr. 7 Forbud mod arbejde på stillads uden sikring mod nedstyrtning
  • Sag nr. 8 Påbud til varmeværk om sikring mod nedstyrtningsfare på værkets flis lager
  • Sag nr. 9 Afslag på forlængelse af efterkommelsesfrist for påbud om ophør med recirkulation af procesudsugningsluft
  • Sag nr. 10 Afslag på forlængelse af efterkommelsesfrist for et påbud om sikring af et automatisk maskinanlæg uanset oplysning om sandsynlig lukning af virksomheden

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring