Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 9/2002

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud til fængsel om, at etablere en sikkerhedsorganisation og at udarbejde arbejdspladsvurdering, da nævnet ikke fandt indsatte omfattet af arbejdsmiljølovens almindelige område
  • Sag nr. 2 Afslag på forlængelse af frist for ophævelse af dispensation fra uddannelseskrav til arbejde med isocyanatbaserede gipsbandager
  • Sag nr. 3 Påbud til virksomhed om, at en maskine skulle afskærmes, så manuel kontrol og justering under drift ikke var mulig
  • Sag nr. 4 Afslag på dispensation til en sikkerhedsrepræsentant i en bedriftssundhedstjeneste som følge af manglende hjemmel
  • Sag nr. 5 Påbud om indretning af spise- og kontorarbejdspladser for de ansatte i en børnehave uanset oplysning om, at børnehavens placering var midlertidig
  • Sag nr. 6 Forlængelse af efterkommelsesfrist til kommune efter dokumentation for, at der var indgået en lejekontrakt vedrørende nye lokaler for en børnehave
  • Sag nr. 7 Forbud mod arbejde på stillads uden sikring mod nedstyrtning
  • Sag nr. 8 Påbud til varmeværk om sikring mod nedstyrtningsfare på værkets flis lager
  • Sag nr. 9 Afslag på forlængelse af efterkommelsesfrist for påbud om ophør med recirkulation af procesudsugningsluft
  • Sag nr. 10 Afslag på forlængelse af efterkommelsesfrist for et påbud om sikring af et automatisk maskinanlæg uanset oplysning om sandsynlig lukning af virksomheden

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring