Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 8/2001

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Afgørelse om, at der skulle gives aktindsigt i 2 af i alt 3 dokumenter, som Arbejdstilsynet havde givet afslag på aktindsigt i
  • Sag nr. 2 Afgørelse om, at klager var klageberettiget, selv om han på klagetidspunktet ikke mere var ansat
  • Sag nr. 3 Forlængelse af efterkommelsesfrist af påbud om etablering af lavtryksudsugning i svejsehal 
  • Sag nr. 4 Genoptagelse af Arbejdstilsynets afgørelse om påbud i forbindelse med håndtering af melsække på grund af væsentlige nye oplysninger
  • Sag nr. 5 Tiltrædelse af afgørelse om, at overholdelse af minimumsnormeringen i BST vat en forudsætning formopretholdelse af godkendelse
  • Sag nr. 6 Påbud om etablering af udsugning ved plastsprøjtestøbemaskiner
  • Sag nr. 7 Påbud om ,at der skille træffes foranstaltninger til at forhindre unødig fysisk belastning og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved ophængning og nedtagning af emner fra et conveyorsystem
  • Sag nr. 8 Delvis ændring af strakspåbud til byggeplads om foranstaltninger til imødegåelse af sundhedsskadelige påvirkninger fra kulde og fugt
  • Sag nr. 9 Påbud til virksomhed om anvendelse af tekniske hjælpemidler ved udbringning af hårde hvidevarer mv.
  • Sag nr. 10 Hjemvisning af sag om sundhedsskadeligt arbejde på et slagteri i forbindelse med ophængning af levende fjerkræ til fornyet behandling

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring