Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 5/2000

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Påbud om nedbringelse af fysiske belastninger ved rengøringsarbejde
 • Sag nr. 2 Hjemvisning af afgørelse om afslag på at realitetsbehandle en anmeldelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer 
 • Sag nr. 3 Påbud om foranstaltninger, der sikrede forsvarlige pladsforhold på toiletter på plejehjem
 • Sag nr. 4 Påbud til virksomhed indenfor fiskeindustrien om, at træffe effektive foranstaltninger til at nedbringe eller fjerne de sundhedsskadelige belastninger af kroppens led, muskler og sener
 • Sag nr. 5 Tilbagesendelse af klage over afgørelse truffet af DANAK om gebyr for et kontrolbesøg i en BST, da det lå uden for nævnets kompetence at behandle klagen
 • Sag nr. 6 Tiltrædelse af afgørelse om, at en smal passage i grav ikke opfylder kravene til nødudgange. Delvis hjemvisning på grund af manglende stillingtagen til dispensationsanmodning
 • Sag nr. 7 Påbud til virksomhed om, at sikre at arbejdet foregik i forsvarligt opvarmede arbejdsrum. Ophævelse af påbud om indretning af arbejdsrum med akustiske foranstaltninger
 • Sag nr. 8 Tiltrædelse af vurdering af, at en kommunes renovationssystem ikke var i strid med arbejdsmiljøloven
 • Sag nr. 9 Ophævelse af påbud om velfærdsforanstaltninger ved en kommunes hjemmepleje og hjemvisning af sagen til fornyet behandling
 • Sag nr. 10 Fastholdelse af afgørelse om, at procesudsugning på operationsstue på dyreklinik skulle forsynes med kontrolanordning samt alarm
 • Sag nr. 11 Påbud om foranstaltninger til forebyggelse af eksplosioner m.v. i forbindelse med arbejde med brandfarligt materiale. Afgørelsen blev suppleret med krav om sikkerhedsskiltning
 • Sag nr. 12 Ophævelse af afgørelse om en BST’s kontingentpolitik, da der ikke fandtes at være hjemmel til en sådan afgørelse

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring