Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 5/2000

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Påbud om nedbringelse af fysiske belastninger ved rengøringsarbejde
 • Sag nr. 2 Hjemvisning af afgørelse om afslag på at realitetsbehandle en anmeldelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer 
 • Sag nr. 3 Påbud om foranstaltninger, der sikrede forsvarlige pladsforhold på toiletter på plejehjem
 • Sag nr. 4 Påbud til virksomhed indenfor fiskeindustrien om, at træffe effektive foranstaltninger til at nedbringe eller fjerne de sundhedsskadelige belastninger af kroppens led, muskler og sener
 • Sag nr. 5 Tilbagesendelse af klage over afgørelse truffet af DANAK om gebyr for et kontrolbesøg i en BST, da det lå uden for nævnets kompetence at behandle klagen
 • Sag nr. 6 Tiltrædelse af afgørelse om, at en smal passage i grav ikke opfylder kravene til nødudgange. Delvis hjemvisning på grund af manglende stillingtagen til dispensationsanmodning
 • Sag nr. 7 Påbud til virksomhed om, at sikre at arbejdet foregik i forsvarligt opvarmede arbejdsrum. Ophævelse af påbud om indretning af arbejdsrum med akustiske foranstaltninger
 • Sag nr. 8 Tiltrædelse af vurdering af, at en kommunes renovationssystem ikke var i strid med arbejdsmiljøloven
 • Sag nr. 9 Ophævelse af påbud om velfærdsforanstaltninger ved en kommunes hjemmepleje og hjemvisning af sagen til fornyet behandling
 • Sag nr. 10 Fastholdelse af afgørelse om, at procesudsugning på operationsstue på dyreklinik skulle forsynes med kontrolanordning samt alarm
 • Sag nr. 11 Påbud om foranstaltninger til forebyggelse af eksplosioner m.v. i forbindelse med arbejde med brandfarligt materiale. Afgørelsen blev suppleret med krav om sikkerhedsskiltning
 • Sag nr. 12 Ophævelse af afgørelse om en BST’s kontingentpolitik, da der ikke fandtes at være hjemmel til en sådan afgørelse

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring