Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 4/2008

Lov om arbejdsmiljø – Lov om røgfri miljøer
 • Sag nr. 1 Påbud om forebyggelse af voldsrisiko ved røverier
 • Sag nr. 2 Påbud om forebyggelse af risiko for voldsrisiko i forbindelse med tyveri af varer
 • Sag nr. 3 Hjemvisning af sag vedrørende spørgsmål om årligt eftersyn af vippeborde
 • Sag nr. 4 Påbud om instruktion af medarbejdere i forholdsregler ved risiko for mindre uheld med stoffer og materialer
 • Sag nr. 5 Hjemmel til påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø
 • Sag nr. 6 Lov om røgfri miljøer. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig rygepolitik
 • Sag nr. 7 Lov om røgfri miljøer. Adgangsforhold til en pub, hvor ejeren havde tilladt rygning. Strakspåbud ved overtrædelse af forbud
 • Sag nr. 8 Lov om røgfri miljøer. Adgangsforholdene til en krostue med servering af mad i et tilstødende lokale. Strakspåbud
 • Sag nr. 9 Afgørelse om ikke at opbevare uvedkommende genstande i en elevators teknikrum
 • Sag nr. 10 Offentlig adgang til et bankocenter betød at der ikke måtte ryges
 • Sag nr. 11 Påbud i forbindelse med rygning på et socialt værested
 • Sag nr. 12 Lov om røgfri miljøer. Påbud om rygeforbud i pub
 • Sag nr. 13 Lov om røgfri miljøer. Rygeforbud på serveringssted grundet serveringsareal
 • Sag nr. 14 Lov om røgfri miljøer. Rygeforbud i værtshus grundet serveringsareal
 • Sag nr. 15 Behandling af fristoverskredet klage fra kommune vedrørende påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Principiel betydning
 • Sag nr. 16 Afvisning på behandling af for sen klage. Nævnet fandt ikke at klagen indeholdt principielle spørgsmål

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring