Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 4/2007

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om psykisk arbejdsmiljø i arresthus og påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af problemet
 • Sag nr. 2 Påbud til virksomhed at, at træffe foranstaltninger der sikrer, at unge under 18 år, ikke udsættes for tunge fra lager til transportkasser og fra transportkasser til lager
 • Sag nr. 3 Påbud til virksomhed i forbindelse med tunge løft og bæring samt brug af autoriseret rådgiver til løsning af arbejdsmiljøproblemet
 • Sag nr. 4 Ophævelse af påbud til restaurant om etablering af sikkerhedsorganisation
 • Sag nr. 5 Påbud til virksomhed om at etablere en sikkerhedsorganisation
 • Sag nr. 6 Delvis ændring af afgørelse om påbud til virksomhed om sikring af falsemaskiner
 • Sag nr. 7 Tilladelse til at unge mellem 16 og 18 år betjener en golfboldeopsamler
 • Sag nr. 8 Afgørelse om kranførercertifikat til læssetruck med løfteåg
 • Sag nr. 9 Nævnet har ikke kompetence til at behandle klage i forbindelse med Arbejdstilsynets kontrol af efterkommelse af påbud
 • Sag nr. 10 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud om manglende kontrolanordning på ventilationsanlæg 
 • Sag nr. 11 Påbud vedrørende psykisk arbejdsmiljø i arresthus og påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af problemet
 • Sag nr. 12 Påbud om velfærdsforanstaltninger for graveren ved en kirke

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring