Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 4/2005

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Afgørelse om autoriseret rådgiver på baggrund af påbud om etablering af procesventilation ved lodning
 • Sag nr. 2 Afgørelse om autoriseret rådgiver på baggrund af påbud om effektive tekniske foranstaltninger ved løft af kasser
 • Sag nr. 3 Afgørelse om autoriseret rådgiver til løsning af problem med sundhedsskadelige og unødige fysiske belastninger i forbindelse med manuel håndtering af kasser til paller
 • Sag nr. 4 Afgørelse om autoriseret rådgiver på baggrund af påbud om etablering af rumventilation
 • Sag nr. 5 Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud om at gennemføre en arbejdspladsvurdering. Påbuddet var givet, fordi den foreliggende arbejdspladsvurdering manglede angivelse af prioritering og tidsangivelse for gennemførelse af ændringer
 • Sag nr. 6 Påbud om at gennemføre en arbejdspladsvurdering, når virksomheden også har ansatte, der arbejder i udlandet
 • Sag nr. 7 Påbud om en arbejdspladsvurdering, når virksomheden ikke har en fast stab af fuldtidsansatte medarbejdere
 • Sag nr. 8 Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud om at gennemføre en arbejdspladsvurdering. Påbuddet var givet, fordi der manglede tidstermin for løsning af problemer, og der var ikke opsat en plan for opfølgning på tiltagene
 • Sag nr. 9 Påbud til virksomhed om, at bruge friskluftforsynet åndedrætsværn under arbejdet med højtryksrensning
 • Sag nr. 10 Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
 • Sag nr. 11 Påbud til et områdecenter om, at undgå unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger på badeværelser
 • Sag nr. 12 Dispensation fra krav om uddannelse for at kunne udføre stilladsarbejde
 • Sag nr. 13 Dispensation fra krav om uddannelse for at kunne opsætte rulle- og bukkestilladser, men ikke dispensation fra uddannelseskravet ved opstilling af systemstilladser
 • Sag nr. 14 Afgørelse vedrørende vedligeholdelse af viden og færdigheder, som er nødvendige for ansattes sikkerhed
 • Sag nr. 15 Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud til en kommune om, at etablere sikkerhedsorganisation ved et plejecenter

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring