Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2009

Lov om arbejdsmiljø – Lov om røgfri miljøer
 • Sag nr. 1 Ugyldigt påbud, da et påbud skal meddeles til den adressat, som afgørelsen retter sig til
 • Sag nr. 2 Krav til bygherre om udbedring af mangler i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og brug af autoriseret rådgiver
 • Sag nr. 3 Hjemvisning af påbud om uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved arbejdsbord i prøverum
 • Sag nr. 4 Afslag på anmodning om forlængelse af efterkommelsesfrist for påbud om flugtveje på skole.
 • Sag nr. 5 Påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Ændring af påbuddets formulering og hjemmelsgrundlag
 • Sag nr. 6 Påbud til virksomhed, som var en del af en koncern, om etablering af selvstændig sikkerhedsorganisation 
 • Sag nr. 7 Brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved flere påbud
 • Sag nr. 8 Ophævelse af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø
 • Sag nr. 9 Ændring i påbud om hensyn til arbejdsmæssige forhold ved projektering
 • Sag nr. 10 Afslag om dispensation fra fridøgnsreglen ved transport mellem bopæl i udland og arbejdssted i Danmark
 • Sag nr. 11 Påbud om autoriseret rådgiver givet på grund af 18 underliggende påbud om ergonomi i en periode
 • Sag nr. 12 Afslag på dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og ophævelse af påbud herom.
 • Sag nr. 13 Forbud mod rygning i værtshus med et samlet serveringsreal på over 40 m², da billiardrum var en del af serveringsarealet
 • Sag nr. 14 Forbud mod rygning i værtshus med et samlet serveringsareal på over 40 m², da dansegulv og området omkring billardbord skal medregnes til serveringsarealet
 • Sag nr. 15 Et diskoteks 1. sal opfyldte ikke kravene til et rygerum eller en rygekabine
 • Sag nr. 16 Flugtvej i værtshus medregnet i serveringsareal. Det samlede serveringsareal var således over 40 m²

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring