Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2007

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud vedrørende tunge løft ved arbejde i opvasken og påbud om brug af autoriseret rådgiver. Fastholdelse af påbud om brug af autoriseret rådgiver i en periode på 2 år
 • Sag nr. 2 Hjemvisning af Arbejdstilsynets strakspåbud angående unges arbejde med feje- og rengøringsmaskine, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst
 • Sag nr. 3 Påbud til virksomhed om, at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for en række konkrete faremærkede stoffer og materialer
 • Sag nr. 4 Strakspåbud til leverandør om udbedring af importeret maskine
 • Sag nr. 5 Hjemvisning af påbud om psykisk arbejdsmiljø i arresthus og bortfald af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af problemet
 • Sag nr. 6 Ophævelse af påbud om fængselsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø og påbud om brug af autoriseret rådgiver
 • Sag nr. 7 Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i en periode på 2 år
 • Sag nr. 8 Ophævelse af påbud til restaurant om etablering af sikkerhedsorganisation, da der ikke var tale om 10 ansatte eller derover
 • Sag nr. 9 Ophævelse af påbud om udsugning ved limning af finér samt påbud om brug af autoriseret rådgiver
 • Sag nr. 10 Påbud om at virksomhed skulle sikre at træk og skub af varer var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Sag nr. 11 Delvis hjemvisning af påbud om sikring af revisionsgrav
 • Sag nr. 12 Påbud til virksomhed om, at arbejdet med rengøring af maskiner udføres, så påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås, herunder at der iværksættes effektive foranstaltninger, så indånding af aerosoler indeholdende frigjort materiale undgås

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring