Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2006

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Forbud mod fortsat arbejde på tag indtil de ansatte var tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning
 • Sag nr. 2 Påbud om, at betjening af et wirehejs sikres mod, at ansatte kan opholde sig eller række ind i farezonen mellem en container og en lastvogn
 • Sag nr. 3 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud om procesventilation ved slibning af jern
 • Sag nr. 4 Afslag på dispensation fra hviletidsbestemmelserne
 • Sag nr. 5 Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med et påbud om procesudsugning ved sundhedsskadeligt pulver
 • Sag nr. 6 Nævnet fandt påbud om sikkerhedsorganisation i en selvejende institution, givet til en paraplyorganisation, ugyldigt, da den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed
 • Sag nr. 7 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud oprettelse af flere sikkerhedsgrupper på et kommunalt ældrecenter
 • Sag nr. 8 Påbud om at belysning på en byggeplads skulle være etableret, inden arbejdet på pladsen startede
 • Sag nr. 9 Fastholdelse af fristforlængelse for påbud om sprøjtebokse til manuel vådmaling
 • Sag nr. 10 Påbud om effektive foranstaltninger til sikring af ansatte i forbindelse med voldsrisiko ved røveri samt påbud om brug af autoriseret rådgiver til løsning af arbejdsmiljøproblemet
 • Sag nr. 11 Nævnet havde ikke kompetence til at behandle klage over placering af affaldsstativ fra en borger, idet Arbejdstilsynet ikke havde truffet afgørelse

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring