Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2006

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Forbud mod fortsat arbejde på tag indtil de ansatte var tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning
 • Sag nr. 2 Påbud om, at betjening af et wirehejs sikres mod, at ansatte kan opholde sig eller række ind i farezonen mellem en container og en lastvogn
 • Sag nr. 3 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud om procesventilation ved slibning af jern
 • Sag nr. 4 Afslag på dispensation fra hviletidsbestemmelserne
 • Sag nr. 5 Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med et påbud om procesudsugning ved sundhedsskadeligt pulver
 • Sag nr. 6 Nævnet fandt påbud om sikkerhedsorganisation i en selvejende institution, givet til en paraplyorganisation, ugyldigt, da den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed
 • Sag nr. 7 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud oprettelse af flere sikkerhedsgrupper på et kommunalt ældrecenter
 • Sag nr. 8 Påbud om at belysning på en byggeplads skulle være etableret, inden arbejdet på pladsen startede
 • Sag nr. 9 Fastholdelse af fristforlængelse for påbud om sprøjtebokse til manuel vådmaling
 • Sag nr. 10 Påbud om effektive foranstaltninger til sikring af ansatte i forbindelse med voldsrisiko ved røveri samt påbud om brug af autoriseret rådgiver til løsning af arbejdsmiljøproblemet
 • Sag nr. 11 Nævnet havde ikke kompetence til at behandle klage over placering af affaldsstativ fra en borger, idet Arbejdstilsynet ikke havde truffet afgørelse

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring