Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2005

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Påbud til leverandør af bestemte typer søjleboremaskiner om, at tilbyde at disse blev forsynet med nødstop og at virksomheden ved fremtidig levering af skulle forsyne disse med nødstop
  • Sag nr. 2 Påbud om, at en virksomhed skulle foretage måling af støj, selv om virksomheden mente, at den havde gjort, hvad der var muligt for at nedbringe støjniveauet
  • Sag nr. 3 Påbud om etablering af effektiv procesventilation i trykkerihal, hvor der var opstillet 4 offset trykmaskiner
  • Sag nr. 4 Krav om beskyttelse af de ansatte ved skiftende arbejdssteder
  • Sag nr. 5 Hjemvisning af sag om mekanisk udsugning til fjernelse af damp fra en opvaskemaskine i en cafe
  • Sag nr. 6 Afslag på at genoptage sag, hvor nævnet havde tiltrådt Arbejdstilsynets påbud om dokumentationsmåling ved polyesterstøbning
  • Sag nr. 7 Afgørelse om at en virksomhed skal sikre at bagagevogne, der ikke ejes af virksomheden men benyttes af dens ansatte, skal efterses og vedligeholdes
  • Sag nr. 8 Strakspåbud til en virksomhed om, at arbejdet med flytning af modelhuse skulle tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 9 Påbud om etablering af kontrolanordning på procesudsugning på tandklinikker
  • Sag nr. 10 Strakspåbud til en virksomhed om anvendelse af tekniske hjælpemidler i forbindelse med håndtering af vinduer og døre

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring