Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/2008

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Forbud mod sandblæsning
 • Sag nr. 2 Forbud mod anvendelse af udstyr til sandblæsning
 • Sag nr. 3 Leverandørpåbud - påbud om fodlister på reposer på trappetårn
 • Sag nr. 4 Påbud om brug af handsker ved arbejde med mikrofiberklude
 • Sag nr. 5 Påbud om nødstop på søjleboremaskine
 • Sag nr. 6 Brug af autoriseret rådgiver i forbindelse med effektiv ventilationsløsning ved svejsning af stål
 • Sag nr. 7 Realitetsbehandling af for sen klage. Strakspåbud om sikring af grafiske maskiner
 • Sag nr. 8 Realitetsbehandling af for sen klage. Strakspåbud om maskinsikring ændret til påbud med frist
 • Sag nr. 9 Afgørelse om tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til ansatte i kontorer
 • Sag nr. 10 Velfærdsforanstaltninger på byggeplads. Begrænsning af tilsyn ved overenskomst
 • Sag nr. 11 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud om at undgå tunge løft af pakker
 • Sag nr. 12 Påbud til taxivognmand om teknisk forebyggelse af voldsomme hændelser ved taxakørsel, herunder effektiv alarmeringsmulighed og krav om brug af autoriseret rådgiver til løsning af problemet
 • Sag nr. 13 Ophævelse af afgørelse om afslag vedrørende svejsning i folkeskole
 • Sag nr. 14 Afgørelse om, at en kommunal daginstitutions forældrebestyrelse er klageberettiget i sag om frist for støjforanstaltninger
 • Sag nr. 15 Ophævelse af påbud om brug af autoriseret rådgiver på grund af manglende hjemmel

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring