Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/2007

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om sikkerhedsorganisation for en aftenskole
 • Sag nr. 2 Ophævelse af påbud om sikkerhedsorganisation for en kro
 • Sag nr. 3 Rettidig klage over strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø og alenearbejde vedrørende en statslig myndigheds underafdeling
 • Sag nr. 4 Påbud om etablering af sikkerhedsorganisation for aktiverede i kommune
 • Sag nr. 5 Afgørelse vedrørende undersøgelse af løftearbejde
 • Sag nr. 6 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud om sikkerhedsorganisation i biograf, hvor billetsælgerne er omfattet af undtagelsen om butiksansattes arbejde
 • Sag nr. 7 Afslag på generel dispensation fra reglerne om unges arbejde
 • Sag nr. 8 Afslag på konkret dispensation fra reglerne om unges arbejde til betjening af rillefræser, søm- og boltpistol, mobile personløftere og arbejdsplatforme samt vibrerende håndværktøj
 • Sag nr. 9 Påbud om etablering af tilstrækkelig ventilation i restaurationslokale, så belastningen af skadelig tobaksrøg nedbringes bed et passende luftskifte i lokalet
 • Sag nr. 10 Ophævelse af påbud om krav til stopfunktion på gevindskæremaskiner. Arbejdstilsynet trak ophævelsen tilbage
 • Sag nr. 11 Ophævelse af påbud om eftersyn af lejet hejseredskab, idet hejseredskabet havde været efterset indenfor 2 måneder. Forpligtelsen til eftersyn af hejseredskabet påhviler både udlejer og virksomheden, det har lejet redskabet
 • Sag nr. 12 Ophævelse af påbud om opvarmning af lagerbygninger, men fastholdelse af påbud om foranstaltninger mod træk- og kuldepåvirkninger

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring