Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/2006

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Påbud til virksomhed om, at arbejdet skulle udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og at anvendelse af tekniske hjælpemidler skulle ske forsvarligt. Arbejdsgiveren skulle instruere og føre tilsyn
  • Sag nr. 2 Afslag på dispensation til restaurantkæde fra reglerne om sikkerhedsorganisation
  • Sag nr. 3 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet vedrørende påbud om manuel håndtering af folieruller i forædlingsafdelingen på slagterivirksomhed
  • Sag nr. 4 Påbud til kommune om brug af autoriseret rådgiver

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring