Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/2005

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Afgørelse om etablering af bedriftssundhedstjeneste for en virksomheds ansatte
  • Sag nr. 2 Afgørelse om etablering af mekanisk ventilation i en beboelsesejendom, hvor der blev opbevaret dagrenovation
  • Sag nr. 3 Afgørelse om etablering af sikkerhedsmæssige fuldt forsvarlige adgangsforhold i forbindelse med udendørsservering
  • Sag nr. 4 Ændring af afgørelse, således at en virksomhed ikke skal sikre, at der ved arbejdet med løft af stofruller skal anvendes hjælpemidler, hvor det er muligt
  • Sag nr. 5 Fastholdelse af påbud om, at en virksomhed skal sørge for, at der bliver tilført erstatningsluft til en sprøjteboks
  • Sag nr. 6 Påbud om, at en kirke skal oprette en sikkerhedsorganisation og et sikkerhedsudvalg
  • Sag nr. 7 Afgørelse om, at en virksomhed skal indføre dokumentationsmålinger for styren som en del af kontrollen med arbejdsmiljøet
  • Sag nr. 8 Ændring af Arbejdstilsynets afgørelse om, at CE-mærkningen i henhold til maskindirektivet af transportplatforme skulle fjernes. Nævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at transportplatformene skulle indrettes i overensstemmelse med elevatorbekendtgørelsen

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring