Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 12/2003

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Fastholdelse af forbud mod fortsat arbejde på tag uden faldsikring
  • Sag nr. 2 Påbud om nedbringelse af støjbelastningen ved kimning
  • Sag nr. 3 Afgørelse om etablering af procesventilation ved en offsetmaskine
  • Sag nr. 4 Ophævelse af Arbejdstilsynets afgørelse om, at et bibliotek skulle indrette sine bibliotekararbejdspladser, så arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Sag nr. 5 Forlængelse af efterkommelsesfristen for gennemførelse af en arbejdspladsvurdering 
  • Sag nr. 6 Ophævelse af Arbejdstilsynets afgørelse om ændring af vejledning til strakspåbud om ulykkesrisiko ved afmontering af jernvogn
  • Sag nr. 7 Afslag på udstedelse af gaffeltruckførercertifkat og på anmodning om dispensation
  • Sag nr. 8 Afslag på dispensation til recirkulering af udsugning på hospital

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring