Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 11/2002

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om, at bibliotekararbejdspladser skulle indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kunne udføres fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 2 Påbud om, at en virksomheds skærmarbejdspladser skulle indrettes fuldt forsvarligt, mens spørgsmålet om virksomhedens niveauplacering lå udenfor nævnets kompetence
  • Sag nr. 3 Fastholdelse af afgørelse om, at der skulle etableres yderligere flugtveje og nødudgange på en skole, da der fra nogle lokaler ikke var to forsvarlige flugtveje
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af afgørelse om, at glatte, roterende aksler skulle afskærmes, så det ikke var muligt at komme i kontakt hermed
  • Sag nr. 5 Påbud om at en virksomhed skulle yde en stor indsats for at få de ansatte til at indgå i en sikkerhedsorganisation
  • Sag nr. 6 Fastholdelse af afgørelse om, at der ikke kunne dispenseres fra kravet om offentlig besigtigelse af klagers eldrevne trappelift hvert andet år eller pligten til at betale gebyr herfor
  • Sag nr. 7 Fastholdelse af afgørelse om, at det skulle være et vilkår for en dispensation fra reglerne om anvendelse af sprøjtekabine, at der ikke måtte være uvedkommende til stede i lokalet under sprøjtelakeringen
  • Sag nr. 8 Afslag på at forlænge efterkommelsesfristen for indretning af bibliotekararbejdspladser
  • Sag nr. 9 Afgørelse om, at det arbejde, beboere på et forsorgshjem udførte, var omfattet af arbejdsmiljøloven. Dispensation fra reglerne om sikkerhedsloven

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring