Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 11/2002

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om, at bibliotekararbejdspladser skulle indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kunne udføres fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 2 Påbud om, at en virksomheds skærmarbejdspladser skulle indrettes fuldt forsvarligt, mens spørgsmålet om virksomhedens niveauplacering lå udenfor nævnets kompetence
  • Sag nr. 3 Fastholdelse af afgørelse om, at der skulle etableres yderligere flugtveje og nødudgange på en skole, da der fra nogle lokaler ikke var to forsvarlige flugtveje
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af afgørelse om, at glatte, roterende aksler skulle afskærmes, så det ikke var muligt at komme i kontakt hermed
  • Sag nr. 5 Påbud om at en virksomhed skulle yde en stor indsats for at få de ansatte til at indgå i en sikkerhedsorganisation
  • Sag nr. 6 Fastholdelse af afgørelse om, at der ikke kunne dispenseres fra kravet om offentlig besigtigelse af klagers eldrevne trappelift hvert andet år eller pligten til at betale gebyr herfor
  • Sag nr. 7 Fastholdelse af afgørelse om, at det skulle være et vilkår for en dispensation fra reglerne om anvendelse af sprøjtekabine, at der ikke måtte være uvedkommende til stede i lokalet under sprøjtelakeringen
  • Sag nr. 8 Afslag på at forlænge efterkommelsesfristen for indretning af bibliotekararbejdspladser
  • Sag nr. 9 Afgørelse om, at det arbejde, beboere på et forsorgshjem udførte, var omfattet af arbejdsmiljøloven. Dispensation fra reglerne om sikkerhedsloven

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring