Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 10/2002

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Hjemvisning af Arbejdstilsynets afgørelse om ikke at ville foretage nærmere undersøgelser af børnearbejde til fornyet behandling
  • Sag nr. 2 Ophævelse af påbud til savværk om, at arbejde med sortering af brædder mv. skulle foregå i forsvarligt arbejdsrum
  • Sag nr. 3 Påbud om at virksomhed med dækservice og forskellige eftersyn skulle etablere en effektiv rumventilation
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af Arbejdstilsynets påbud til varmeværk om sikring mod nedstyrtningsfare ved affaldsskakt til fornyet behandling
  • Sag nr. 5 Påbud om undersøgelse af indeklima i en skolefritidsordning, idet de ansattes symptomer blev lagt til grund
  • Sag nr. 6 Påbud om en maksimal daglig arbejdstid på 45% af en normalarbejdsdag for kyllingeophængere på et slagteri
  • Sag nr. 7 Fastholdelse af tidligere afgørelse om anvendelse af filtrerende åndedrætsværn ved højtryksspuling på et slagteri
  • Sag nr. 8 Ophævelse af påbud om at træffe sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger ved transport i bus af kørestolsbrugere mv.
  • Sag nr. 9 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet om etablering af procesudsugning ved plastblæsestøbemaskiner, idet der ikke var tilstrækkelige oplysninger om, hvorvidt der udvikles sundhedsskadelig eller generende luftforurening ved maskinerne
  • Sag nr. 10 Påbud om, at en forhandler af en palleløfter skulle tilbyde en køber at sikre dennes palleløfter på en række punkter

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring