Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 10/2002

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Hjemvisning af Arbejdstilsynets afgørelse om ikke at ville foretage nærmere undersøgelser af børnearbejde til fornyet behandling
  • Sag nr. 2 Ophævelse af påbud til savværk om, at arbejde med sortering af brædder mv. skulle foregå i forsvarligt arbejdsrum
  • Sag nr. 3 Påbud om at virksomhed med dækservice og forskellige eftersyn skulle etablere en effektiv rumventilation
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af Arbejdstilsynets påbud til varmeværk om sikring mod nedstyrtningsfare ved affaldsskakt til fornyet behandling
  • Sag nr. 5 Påbud om undersøgelse af indeklima i en skolefritidsordning, idet de ansattes symptomer blev lagt til grund
  • Sag nr. 6 Påbud om en maksimal daglig arbejdstid på 45% af en normalarbejdsdag for kyllingeophængere på et slagteri
  • Sag nr. 7 Fastholdelse af tidligere afgørelse om anvendelse af filtrerende åndedrætsværn ved højtryksspuling på et slagteri
  • Sag nr. 8 Ophævelse af påbud om at træffe sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger ved transport i bus af kørestolsbrugere mv.
  • Sag nr. 9 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet om etablering af procesudsugning ved plastblæsestøbemaskiner, idet der ikke var tilstrækkelige oplysninger om, hvorvidt der udvikles sundhedsskadelig eller generende luftforurening ved maskinerne
  • Sag nr. 10 Påbud om, at en forhandler af en palleløfter skulle tilbyde en køber at sikre dennes palleløfter på en række punkter

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring