Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/2009

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Forebyggelse af risiko for vold overfor ansatte på et skolehjem for børn og unge
 • Sag nr. 2 Afslag på at forlænge efterkommelsesfrist. Anmodningen var begrundet i økonomiske hensyn
 • Sag nr. 3 Ophævelse f påbud om autoriseret rådgiver
 • Sag nr. 4 Forbud mod at arbejde på tag grundet nedstyrtningsfare. Påbud om brug af autoriseret miljørådgiver
 • Sag nr. 5 Påbud om forebyggelse af risiko for vold ved receptionsarbejde på hotel
 • Sag nr. 6 Ophævelse af påbud om substitution af fremkaldervæske til røntgenbilleder indeholdende hydroquinon
 • Sag nr. 7 Delvis ændring af afgørelse om aktindsigt i arbejdsmiljøsag om psykisk arbejdsmiljø på plejehjem, hvor klager var pårørende til beboer
 • Sag nr. 8 Påbud til virksomhed, som alene havde udearbejdende ansatte, om oprettelse af sikkerhedsorganisation på hjemmevirksomheden
 • Sag nr. 9 Afgørelse om, at en arbejdspladsvurdering skal revideres hvert 3. år
 • Sag nr. 10 Hjemvisning af påbud om forebyggelse af fald fra stige, idet afgørelsen var truffet på et mangelfuldt grundlag
 • Sag nr. 11 Påbud om forebyggelse af risikoen ved nedstyrtning af gods og midlertidig instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde
 • Sag nr. 12 Behandling af for sen klage over påbud om svejserøgsudsug på en byggeplads
 • Sag nr. 13 Nævnet fandt, at en klage var rettidig, idet det er myndighedens ansvar at afklare en eventuel tvivl om, hvorvidt en henvendelse skal opfattes som en klage
 • Sag nr. 14 For sen klage over tre strakspåbud og et rådgiverpåbud
 • Sag nr. 15 Hjemvisning af sag om konfliktmobning
 • Sag nr. 16 Ophævelse af påbud vedrørende manglende sikkerhed ved krogsystem på traktor omfattet af traktordirektivet
 • Sag nr. 17 Ophævelse af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, da der ikke var truffet afgørelse med påbud om at forebygge unødig støjbelastning
 • Sag nr. 18 Strakspåbud om at sikre arbejdet med at modtage asbestaffald på genbrugsplads, så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Sag nr. 19 Påbud om mekanisk udsugning på udviklingsstedet ved en industriopvaskemaskine. Manglende partshøring havde ikke konkret betydning
 • Sag nr. 20 Tidsbegrænset dispensation fra kravet om akkreditering som inspektionsorgan til besigtigelse og afprøvning af elevatorer

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring