Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/2008

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Hjemvisning af strakspåbud om afskærmning af maskine, idet den særlige konkrete risiko ikke var oplyst
 • Sag nr. 2 Strakspåbud om afskærmning af maskine, idet der var særlig konkret risiko for operatøren
 • Sag nr. 3 Ophævelse af påbud om adgangsveje til en rampe, idet en adgangsvej kunne benyttes uden at chauffører hopper ned fra rampen
 • Sag nr. 4 Påbud om indretning af skærmarbejdspladser – Tilstrækkelig plads til at hvile underarmene på bordet og plads under bordet til at skifte arbejdsstilling
 • Sag nr. 5 Påbud om at arbejdsgiveren skal sikre sig at de ansatte, som arbejder med håndtering af kloakvand og lignende, er effektivt vaccineret
 • Sag nr. 6 Påbud om adgang til håndvask ved håndtering af kloakslam og spildevand
 • Sag nr. 7 Påbud om nedsættelse af støjen ved ringning med kirkeklokker
 • Sag nr. 8 Arbejdsgiverbegrebet – instruktionsbeføjelse, ved påbud om hindring af asbestpåvirkning
 • Sag nr. 9 Ophævelse af påbud om APV, fordi Arbejdstilsynets afgørelse blev truffet efter at Arbejdstilsynet i høringsfasen havde noteret sig at virksomheden opfyldte kravet om at udarbejde APV
 • Sag nr. 10 realitetsbehandling af for sen klage trods fristoverskridelse på grund af uens praksis
 • Sag nr. 11 Påbud om hindring af unødig støj fra server hos praktiserende læge placeret i et rum, hvor en ansat udførte arbejde i meget af sin arbejdstid
 • Sag nr. 12 Hjemvisning af sag om afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om sikring af elevatorstols adgangsåbning, idet der ikke konkret var taget stilling til ansøgerens løsningsforslag
 • Sag nr. 13 Påbud om at udarbejde arbejdspladsvurdering for ansatte handicaphjælpere i privat hjem
 • Sag nr. 14 Partsrepræsentation – En afgørelse får først retsvirkning fra det tidspunkt partsrepræsentanten modtager afgørelsen

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring