Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/2007

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Afgørelse om klagefrist for en virksomheds partsrepræsentant, som ikke havde modtaget afgørelse fra Arbejdstilsynet
 • Sag nr. 2 Påbud om indretning af en virksomheds skærm- og kontorarbejdspladser, så arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Sag nr. 3 Behandling af klage over påbud om særlig uddannelse af folkeskoleelever, der udfører svejsning, selv om klagefristen var overskredet
 • Sag nr. 4 Afgørelse vedrørende aktindsigt i Arbejdstilsynets elevatordatabase
 • Sag nr. 5 Afgørelse om klageadgang for udenlandsk producent
 • Sag nr. 6 Afgørelse om oprettelse af selvstændig sikkerhedsorganisation og et sikkerhedsudvalg, hvor sikkerheds- og sundhedsarbejdet kan planlægges og koordineres
 • Sag nr. 7 Påbud til fitnesscenter om oprettelse af sikkerhedsorganisation
 • Sag nr. 8 Hjemvisning af sag til Arbejdstilsynet om påbud vedrørende psykisk arbejdsmiljø samt påbud om brug af autoriseret rådgiver
 • Sag nr. 9 Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud om sikring ved maskinel håndtering af gods i mere end 2 meters højde
 • Sag nr. 10 Afgørelse om, at en privat organisation, der har en psykologisk rådgivning baseret på frivillige ulønnede rådgivere, skal gennemføre arbejdspladsvurdering, der omfatter de frivillige
 • Sag nr. 11 Afgørelse om, at en privat organisation, der har en psykologisk rådgivning baseret på frivillige ulønnede rådgivere, ikke skal oprette sikkerhedsorganisation og-udvalg

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring