Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/2004

Lov om arbejdsmiljø
  • Sag nr. 1 Afslag til malervirksomhed på dispensation fra epoxysprøjteforbud
  • Sag nr. 2 Fastholdelse af forbud mod fortsat arbejde i en 3 meter dyb udgravning uden sikring mod nedstyrtning
  • Sag nr. 3 Forbud mod fortsat arbejde på taget af en byggeplads, indtil der blev etableret effektiv sikring mod ned- og gennemstyrtning under tagarbejdet
  • Sag nr. 4 Afgørelse om, at der på et hospital skulle træffes foranstaltninger, som sikrede, at arbejdet med plejekrævende patienter på badeværelserne altid kunne udføres i sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige arbejdsstillinger
  • Sag nr. 5 Afgørelse om, at en vingeautomat skulle sikres, så det ikke var muligt at komme i berøring med farlige bevægelige maskindele
  • Sag nr. 6 Afgørelse om at undgå unødig støjbelastning på en virksomhed
  • Sag nr. 7 Afslag på dispensation til ejerlejlighedsforening for månedlige eftersyn af elevatorer
  • Sag nr. 8 Påbud om åndedrætsværn ved rengøring i kødopskæringsafdeling
  • Sag nr. 9 Afslag på at realitetsbehandle en kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse på grund af overskridelse af klagefristen

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring