Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet – Nyhedsbrev nr. 3/2000

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Tiltrædelse af afgørelse om, at en lukket dør mellem arbejdsgiveren og den unge ansatte medførte, at der var tale om alenearbejde
 • Sag nr. 2 Tiltrædelse af afgørelse om, at der var tale om alenearbejde, da en ung person under 18 år arbejdede alene i grillbaren i en forretning bestående af en kiosk og en grillbar.
 • Sag nr. 3 Tilbagekaldelse af dispensation fra forbudet med unges alenearbejde i bagerforretning på grund af overtrædelse af vilkår
 • Sag nr. 4 Tiltrædelse og tilføjelse af vilkår for dispensation fra forbudet mod unges alenearbejde i bagerforretning
 • Sag nr. 5 Afslag på dispensation fra forbudet mod unges alenearbejde i bagerforretning
 • Sag nr. 6 Ændring af afslag på dispensation, idet nævnet, under forudsætning af at en række vilkår nøje overholdtes, efter omstændighederne fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at arbejdsforholdene var sikre for de unge i bagerforretning
 • Sag nr. 7 Tiltrædelse af afgørelse om, at rengøringspersonale skulle anvende åndedrætsværn ved højtryksspuling på et slagteri
 • Sag nr. 8 Tiltrædelse af afgørelse om reduktion af fysiske belastninger i forbindelse med håndtering af dagrenovation og bemærkning om, at der ikke kunne udstedes påbud til kommune, som ikke var arbejdsgiver
 • Sag nr. 9 Tiltrædelse af afgørelse om, at der ikke var grundlag for at stille krav om etablering af hovedsikkerhedsudvalg
 • Sag nr. 10 Afslag på dispensation til at sprøjtepåføre kodenummererede produkter udenfor sprøjtekabine
 • Sag nr. 11 Afslag på yderligere forlængelse af efterkommelsesfristen for påbud om recirkulation ved træbearbejdning
 • Sag nr. 12 Påbud om sikring ved bulkstabling i frysehus som følge af risiko for nedstyrtning

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring