Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet – Nyhedsbrev nr. 13/2003

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Forbud mod recirkulation af udsuget luft
 • Sag nr. 2 Påbud om sikring af drejebænke
 • Sag nr. 3 Påbud til autoværksted om etablering af rumventilation og tilføring af frisk erstatningsluft af passende temperatur
 • Sag nr. 4 Afgørelse om at et dækcenter ikke skulle etablere rumventilation, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at der var tale om luftforurening
 • Sag nr. 5 Påbud om at arbejdet med montage af gipsplader skulle planlægges, tilrettelægges og indrettes, så det kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Sag nr. 6 Forlængelse af efterkommelsesfrist for afgørelse om arbejde med montage af gipsplader
 • Sag nr. 7 Påbud om, at en virksomhed skulle etablere udsugning ved TIG-svejsning i rustfrit stål
 • Sag nr. 8 Afslag på forlængelse af efterkommelsesfrister for påbud om ventilation i arbejdslokaler og tunge løft
 • Sag nr. 9 Påbud om at arbejdet på et kommunalt kontor skulle planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på både kort og langt sigt
 • Sag nr. 10 Afgørelse om, at en virksomhed ikke kunne få dispensation fra kravet om tilstrækkeligt dagslys i 4 kontorer
 • Sag nr. 11 Ændring af afgørelse om, at buskørslen på en rute i en kommune, der indeholdt 9 rundkørsler og 2 deleheller med kort indbyrdes afstand skulle tilrettelægges anderledes

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring