Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet – Nyhedsbrev nr. 1/1999

Lov om arbejdsmiljø
 • Sag nr. 1 Påbud om isolation på lave lofter
 • Sag nr. 2 Påbud om understrygning på lave lofter
 • Sag nr. 3 Intet grundlag for at bortse fra overskridelse af klagefrist
 • Sag nr. 4 Afslag på dispensation fra forbud mod unges alenearbejde til arbejde i bagerforretning
 • Sag nr. 5 Forbud mod arbejde på tag på grund af nedskridningsfare
 • Sag nr. 6 Etablering af en effektiv rumventilation på autoværksted
 • Sag nr. 7 Forpligtelse til at tilmelde sig BST for forlag uden eget trykkeri
 • Sag nr. 8 Ophævelse af afgørelse om ophør af at bruge en systue som fast arbejdssted
 • Sag nr. 9 Forlængelse af frist for efterkommelse af påbud om manuel håndtering af dagrenovation
 • Sag nr. 10 Etablering af procesventilation i forbindelse med unødig påvirkning af ansatte ved plastsvejsning med polypropylenbånd
 • Foranstaltninger til sikkerhedsmæssig indretning af lynhakkere

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring