Gå til indhold

Ankestatistik for de sociale nævn 2005

De sociale nævn afgjorde i 2005 13 pct. færre klager over kommunale afgørelser på især social- og beskæftigelsesområdet end året før. Det fremgår af ankestatistikken for de social nævn 2005, som Ankestyrelsen offentliggør i dag.

Færre klager og kortere sagsbehandlingstid i de sociale nævn

Faldet i antal afgjorte klager skyldes dels færre klager - primært vedrørende kontanthjælp, boligsikring og pension - og dels, at der i 2004 blev afgjort ekstraordinært mange klager for at nedbringe sagspukler i de nævn, hvor sagsbehandlingen var væsentligt længere end målsætningen på maksimalt 13 uger.

I 2005 levede de sociale nævn samlet set op til målsætningen på maksimalt 13 ugers sagsbehandlingstid. Enkelte nævn havde dog forsat en sagsbehandlingstid betydeligt over 13 uger i 2005, men afviklingen af sagspuklerne i 2004 har dog ført til kortere sagsbehandlingstider i 2005 også i disse nævn.

I 2005 blev omkring 1 ud af 4 klager ændret eller hjemvist til fornyet behandling i (amts)kommunen, hvilket var et mindre fald i forhold til 2004.

I de sociale nævn kan en sag enten afgøres ved nævnsmødebehandling eller af formanden i de sager, hvor der ikke er tvivl om afgørelsen. Andelen af nævnsafgørelser faldt i 2005 til 38 pct. fra 43 pct. i 2004.

Tallene for de enkelte sociale nævn fremgår af ankestatistikken. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring